Счетоводни новини

No votes yet
14 Февр. 2014
Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при регистрацията на нови търговци.  Например, за дружествата...
No votes yet
11 Февр. 2014
"Министерството на финансите и НАП представиха на среща с бизнеса и синдикатите два варианта, свързани с решението на...
No votes yet
06 Февр. 2014
Конституционният съд (КС) отмени единната сметка на Националната агенция за приходите (НАП), по която се превеждат...
No votes yet
21 Ян. 2014
  Традиционно в последния момент и с нови технически проблеми. Така започва всяка година подготовката на Националната...
No votes yet
21 Дек. 2013
С последните промени в Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат...
No votes yet
11 Дек. 2013
С последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от началото на декември се променени редът за...
No votes yet
22 Ноем. 2013
От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни...
No votes yet
13 Ноем. 2013
Не трябва да се удържа авансов данък за доходите по извънтрудови правоотношения и от наем, платени през четвъртото...
No votes yet
22 Окт. 2013
От 18 октомври 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка на електронните услуги, предлагани...
No votes yet
22 Окт. 2013
До края на октомври 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат...

Страници


Местоположение

Социални профили