Конституционният съд отмени единната сметка на НАП.

No votes yet

Конституционният съд (КС) отмени единната сметка на Националната агенция за приходите (НАП), по която се превеждат всички данъци и осигуровки. Решението бe взето с 8 на 2 гласа.
Според КС с единната сметка се създава заплаха за правата на осигурените граждани. Причината за това е, че благодарения на нея човек може да внесе пари за пенсия, безработица и болест, а всъщност със сумата да бъдат погасени данъчни задължения.
В мотивите си съдът посочва, че не може задължението да се плащат данъци да се противопоставя на правото на осигуряване.
Според КС проблем има и при отношенията между наети и техния работодател, който същевременно е и техен осигурител. "На практика напълно реалистично е да се получи така, че е пари от осигурителните вноски на работещите при него, осигурителят ще погасява данъчни или други публични задължения, които са изцяло за негова сметка", пише в мотивите се Конституционния съд.
Единната сметка беше въведена с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от началото на 2013 г. по настояване на бизнеса, тъй като всяка година фирмите плащат милиони за банкови платежни нареждания за внасяне на данъци и осигуровки. В края на 2012 г. обаче депутати поискаха от съда единната сметка да бъде отменена. Според тях с нея се отнема правото на избор на гражданите кои от задълженията си да погасят по-напред, а преведените пари по сметката погасяват най-старото задължение.
"Имаме разработени няколко варианта за реакция", заяви финансовият министър Петър Чобанов, пише в. "Стандарт". По думите му сигурно ще се наложат бързи законодателни промени.
"Вече сме разговаряли с председателя на парламента Михаил Миков за бърза реакция по приемане на промените, така че да се минимизира рискът от хаос с превеждането на публични задължения", обясни Чобанов.
През следващите дни плащането на данъци ще продължи по досегашния ред - чрез единната сметка, заявиха от НАП. Решението на КС ще влезе в сила три дни след като бъде обнародвано, като се очаква това да стане до 2-3 седмици. Дотогава продължава действието на единната сметка, а успоредно с това ще бъдат подготвени промени в законите.
Източник: inews.bg
 


Местоположение

Социални профили