НАП обърка и работодатели, и данъкоплатци. Приходната агенция ще дава указание как един и същ израз означава различно нещо

No votes yet

 
Традиционно в последния момент и с нови технически проблеми. Така започва всяка година подготовката на Националната агенция за приходите и тази не прави изключение. Сега проблемът е в образеца за служебна бележка, която всяка компания трябва да издаде на хората, които са работили за нея по граждански договор или са отдавали имоти под наем. В нея се посочват облагаемите доходи, изплатени през всяко отделно тримесечие (т.е. с приспаднати признати разходи). В самата данъчна декларация обаче се търси както облагаемият доход, така и нетната изплатена сума. Данъкоплатецът при новия вариант трудно може сам да изчисли брутното си възнаграждение.
Указание за четене
От НАП обясниха, че под "облагаем доход" в образеца за служебна бележка се има предвид брутната сума, която фирмата е платила на всяко отделно лице. В данъчната декларация пък "облагаем доход" трябва да се разбира както брутната сума, така и нетният резултат, който се получава след приспадане на нормативно признатите разходи, каза Росен Бъчваров, говорител на НАП. Той допълни, че за да се избегне объркване, в някой от следващите броеве на Държавен вестник данъчните ще публикуват специално указание.
Експерти коментираха, че в Държавен вестник указания няма и се учудиха защо не се поправи документът, вместо да се дават различни тълкувания на един и същ израз.
Стои въпросът и защо всичко се изготвя в последния момент. Счетоводители се оплакаха, че неяснотите им пречат да изчисляват данъчни задължения. Пред "Капитал Daily" eксперт, работещ със софтуера на голям разработчик, обясни, че програмата му вписва в служебната бележка именно нетния доход като разлика между брутните суми, платени на служителите, и нормативно признатите разходи. Това би означавало, че за да могат хората да попълнят какви суми са получили и от кой конкретен работодател, ще трябва да получат втора служебна бележка, която не е по утвърден образец от данъчните.
Така поне един от големите доставчици на счетоводен софтуер ще трябва да промени алгоритмите си при автоматично изчисляване на данъчните задължения, след като указанието на НАП се обнародва. Рискът е работилите по граждански договор да не получат служебните си бележки през януари, за да хванат облекчението за 5% отстъпка при подаване на декларация до 10 февруари.
Още трудности
Представители на счетоводни къщи обясниха, че процедурите за касовото начисляване на ДДС са толкова сложни, че клиентите им не искат да работят с малки фирми, които внасят данъка едва при получено плащане на доставката.
Мярката бе поискана точно от представители на дребния бизнес и браншовите организации на счетоводните къщи, но освен облекчение за фирмите доставчици обратното начисляване е пречка за клиентите им. При касовата отчетност по ДДС фирмата доставчик внася дължимия към държавата данък едва след като нейните клиенти се разплатят напълно по дадена доставка. Когато обаче клиентът разсрочи плащанията си, доставчикът не внася начисления по направената доставка, докато не получи пълната сума за нея.
Източник: www.capital.bg
 
 


Местоположение

Социални профили