Намаляват таксите събирани от Агенцията по вписванията

No votes yet

Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при регистрацията на нови търговци.  Например, за дружествата с ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв. Ако документите са подадени по електронен път, таксите ще са в половин размер – от 80 лв. става 55 лв. Направено е намаление и за обявяването на актове  /вкл. публикуване на ГФО/- таксата от 50 лв. става 40 лв., а ако документите са подадени по електронен път,  таксите ще са в половин размер – от 25 лв. става 40 лв. Промените влизат в сила от 14.02.2014 г.


Местоположение

Социални профили