Свалят с 20% таксите в Агенцията по вписвания, вдигат глобите

No votes yet

Нова фирма ще се вписва в Търговския регистър за 24 часа, а не за три дни, както е сега. С поне 20% се намаляват таксите за услугите на Агенцията по вписванията, а глобите за неподаване на годишен финансов отчет на фирми се увеличават. Конкретният размер вече ще зависи от оборота за предишната година на едноличните търговци и дружествата. Това реши правителството на вчерашното си заседание.
Общините вече няма да събират такси за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения. За сравнение, за подобен документ на НАП не се плаща нищо.
Освен това промени в Закона за счетоводството ще дадат възможност на 300 000 предприятия да подават само към НСИ финансово-счетоводна информация. Оттам тя ще отива в НАП и Агенцията по вписванията, на чийто сайт се публикуват годишни финансови отчети на фирмите.
 
Източник: www.monitor.bg


Местоположение

Социални профили