Въвежда се касов ДДС

Средно: 5 (1 гласа)

Голямата новост в ЗДДС за следващата година е въвеждането на режима за касова отчетност за малките фирми. Бизнесът, който използва този режим, ще внася косвения данък в бюджета по направени сделки едва след като е получил плащане от своите партньори. От друга страна, ползващите касова отчетност ще могат да искат данъчен кредит за покупките си едва след като платят на своите доставчици. Режимът се въвежда в контекста на борбата с междуфирмената задлъжнялост в ЕС заедно с директивата, която съкрати сроковете за плащане между търговците. Все пак има и ограничение – касовото отчитане ще може да се прилага от компании, чийто годишен оборот не надвишава 500 хил. евро. По данни на финансовото ведомство става въпрос за близо 200 хил. фирми с регистрация по ДДС, или почти 90% от всички регистрирани. Другите изисквания към фирмите, които прилагат новия режим, са да не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация, да не са укривали данъци, да не са им налагани глоби или санкции за неспазване на данъчното законодателство. Освен това доставките трябва да са осъществени само по банков път. Фирмите, които искат да използват касова отчетност по ДДС, ще трябва да получат разрешение от НАП.
Източник: Сиела


Местоположение

Социални профили